Giá bán lẻ cá ngừ tại Nhật Bản tăng

Theo thống kê từ trang seafoodmedia, giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản năm 2022 dao động từ 519 – 583 yên/100g (4,07-4,49 USD). So với năm 2021, giá bán lẻ cá ngừ qua các tháng tăng từ 6-26%. Giá bán lẻ cá ngừ bắt đầu tăng từ nửa cuối năm 2021 và tăng mạnh trong năm 2022.
Giá bán lẻ cá ngừ tại Tokyo, Nhật Bản, theo tháng, 2019 – 2022 (yên/100g)
Tháng/năm 2019 2020 2021 2022
1 466 437 432 537
2 475 443 425 534
3 468 446 432 527
4 470 446 434 542
5 448 426 424 528
6 449 439 436 528
7 449 425 447 519
8 448 422 439 546
9 436 415 464 549
10 449 429 481 551
11 447 433 524 552
12 448 440 519 583