Liên hệ
với chúng tôi

ĐC: Cảng cá Tắc Cậu, H. Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
SĐT: 0297 3 617 724
Fax: 0297 3 617 725
Email: sale@ktcfood.com.vn
Skype: KTCFOOD VN