EU đưa ra đề xuất về bảo tồn và quản lý bền vững cá ngừ ở Ấn Độ Dương

 EU đã công bố 4 đề xuất nhằm cải thiện bảo tồn cá ngừ và quản lý nghề cá cho phiên họp tiếp theo của Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC) diễn ra từ ngày 8-12/5/2023.

Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC) là tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO) được ủy quyền quản lý nghề cá đối với cá ngừ và các loài giống cá ngừ ở Ấn Độ Dương và các vùng biển lân cận. Để đạt được mục tiêu này, các thành viên IOTC họp hàng năm, thảo luận và thông qua các biện pháp bảo tồn và quản lý cá ngừ và các loài giống cá ngừ.

Tại phiên họp thường niên tiếp theo của IOTC, EU sẽ thúc đẩy việc thông qua các đề xuất sau:

1. Kế hoạch quản lý cá ngừ nhiệt đới kéo dài 3 năm quản lý ba loài cá ngừ nhiệt đới (cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn). EU đề xuất giảm sản lượng khai thác theo tỷ lệ có tính đến cả mức sản lượng khai thác hiện tại của từng thành viên IOTC và tình trạng phát triển của họ để đảm bảo rằng các nước đang phát triển được đối xử công bằng.

Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC) là tổ chức quản lý nghề cá khu vực (RFMO) được ủy quyền quản lý nghề cá đối với cá ngừ và các loài giống cá ngừ ở Ấn Độ Dương và các vùng biển lân cận.

2. Kế hoạch cho phép việc lên tàu và kiểm tra tàu thuyền ở vùng biển cả. Đảm bảo việc kiểm tra tàu cá ở vùng biển cả là một trong những công cụ quan trọng và hiệu quả nhất để đảm bảo tuân thủ các quy tắc của IOTC và quan trọng hơn là để chống lại các hoạt động đánh bắt IUU.

3. Mục tiêu của EU là cải thiện các nghĩa vụ khó thực hiện về mặt kỹ thuật, làm rõ các điều khoản chưa rõ ràng và điều chỉnh văn bản cho phù hợp với lời khuyên khoa học. Đề xuất giải quyết tất cả các khía cạnh liên quan của nghề cá FAD từ việc đánh dấu, giải quyết ô nhiễm nhựa đến hạn chế số lượng FAD.

EU tin rằng các thành viên IOTC nên làm việc theo phương thức hợp tác và nỗ lực hết mình để đạt được sự đồng thuận. Các biện pháp bảo tồn không nên bao gồm các điều khoản không thể thực hiện được hoặc không rõ ràng. Đặc biệt, các quyết định của RFMO phải dựa trên lời khuyên khoa học.

Thùy Linh (Theo ec.europa)