Seychelles phát triển kế hoạch quản lý nghề cá ngừ mới

Seychelles News Agency đưa tin, các bên liên quan trong ngành cá ngừ Seychelles sẽ tham dự một hội thảo tư vấn để đặt nền tảng cho việc quản lý nghề cá của quốc gia này.

Ông Jude Bijoux, trưởng dự án, cho biết các chuyên gia tư vấn sẽ có đủ tài liệu sau hội thảo kéo dài hai ngày này để phát triển một kế hoạch quản lý mới.

Ông cho biết các nhóm làm việc khác nhau để giải quyết các vấn đề cụ thể, bao gồm các vấn đề về kiểm soát và giám sát cũng như đánh giá hiệu suất, trong số những vấn đề khác. Và bản thảo đầu tiên hy vọng sẽ được lưu hành vào cuối tháng 4.

Tiếp sau đó, sẽ diễn ra một sự kiện khác đề cập đến việc soạn thảo kế hoạch phát triển ngành cá ngừ, tập trung vào các điểm yếu và cơ hội trong ngành cũng như các chiến lược để giải quyết các mối đe dọa và tăng cường cơ hội.

Kế hoạch dự kiến sẽ được phát triển phù hợp với tình trạng trữ lượng và các biện pháp bảo tồn của Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC), bao gồm cả kế hoạch phục hồi trữ lượng cá ngừ vây vàng của IOTC hiện tại.

Nguồn: (Theo undercurrentnews)