Infographic: Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam tháng 01/2023

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 01/2023. Kim ngạch XK cá ngừ của Việt Nam đạt 50 triệu USD, giảm 43%. XK cá ngừ sang các thị trường lớn đều giảm.

Infographic: Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam tháng 01/2023