Infographic: Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023

Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn tiếp tục giảm trong tháng 9/2023. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK cá ngừ của Việt Nam đạt 617 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022.