Infographic: Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023

Tháng 2/2023, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn tiếp tục sụt giảm. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK cá ngừ đạt 109 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ. XK các nhóm sản phẩm cá ngừ hầu hết đều giảm so với cùng kỳ, trừ cá ngừ chế biến khác.

Infographic: Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam 2 tháng đầu năm 2023