15 nguồn lợi cá ngừ hiện không đạt tiêu chuẩn MSC

Nhiều trữ lượng cá ngừ trên toàn thế giới không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về quy tắc kiểm soát thu hoạch theo yêu cầu của Hội đồng Quản lý Biển (MSC) do không thực hiện các biện pháp kiểm soát trước khi tái sản xuất.

Có tới 15 trữ lượng cá ngừ hiện không đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn của MSC. Chỉ có 8 trong số 23 trữ lượng cá ngừ thương mại lớn trên toàn thế giới đáp ứng nguyên tắc thứ nhất của MSC, đó là tránh đánh bắt quá mức và duy trì trữ lượng mục tiêu theo tiêu chuẩn MSC.

Những trữ lượng đó bao gồm cá ngừ vằn phía Tây Đại Tây Dương, cá ngừ albacore phía Bắc Đại Tây Dương, cá ngừ albacore Nam Đại Tây Dương, cá ngừ vây xanh Đông Đại Tây Dương, cá ngừ vằn Tây Thái Bình Dương, cá ngừ vây vàng Đông Thái Bình Dương, cá ngừ vằn Đông Thái Bình Dương và cá ngừ vằn Ấn Độ Dương.

Về nguyên tắc thứ 3 của MSC trong quản lý nghề cá, hầu hết các tổ chức quản lý nghề cá khu vực cá ngừ (RFMO) đều đáp ứng được. Trong đó, Ủy ban cá ngừ nhiệt đới liên Mỹ (IATTC), đã đạt điểm vượt qua tất cả 7 chỉ số hoạt động của nguyên tắc thứ 3.

Theo undercurrentnews