Quay Về Trang Sản Phẩm

CÁ NỤC SỐT CÀ

Thành phần: Cá nục, Sốt cà, Dầu thực vật, Muối, Đường
Khối lượng tịnh: 155g.