Quay Về Trang Sản Phẩm

CÁ NGỪ BÒ KHÚC NGÂM DẦU

Thành phần: Cá, Dầu thực vật, Dung dịch muối
Khối lượng tịnh: 185g.