Quay Về Trang Sản Phẩm

CÁ MÒI SỐT CÀ CHUA

 Thành phần:
- Cá mòi
- Sốt cà chua
- Dầu thực vật
- Muối
- Đường

Quy cách:
- Lon 202, 307

Hướng dẫn sử dụng:
- Ăn ngay, làm nóng lại trước khi dùng hoặc chế biến thành các món khác

Thị trường đã xuất khẩu:
- Campuchia

Untitled-3.jpgUntitled-3-(1).jpgUntitled-3-(2).jpg