Liên hệ

Liên Hệ Chúng Tôi
Địa chỉ: Khu Cảng cá Tắc Cậu, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 0297.3617724
Fax: 0297.3617725
Email: sale@ktcfood.com.vn
Website: www.ktcfood.com.vn
Skype: KTCFOOD VN

Họ tên bạn

Email

Nội dung

Mã bảo mật
 Security code